Produkter

• E-utbildning      • Utbildningsmoduler       • Processimulering      • Webbaserade stödverktyg       • Knowledge       • ERP      

Webbaserade stöverktyg

 

Vi utvecklar beräknings-, optimerings och stödverktyg för planering och försäljning. Verktygen kan inkludera beräkningar, simulering, och animering. Typiskt demonstrerar verktygen produktens viktigaste försäljningsargument på ett enkelt och åskådligt sätt för kunden.

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND