Produkter

• E-utbildning      • Utbildningsmoduler       • Processimulering      • Webbaserade stödverktyg       • Knowledge       • ERP      

Processimulering

 

Med skräddarsydda simuleringsmodeller kan du snabbt lära dig din produktionslinjes korrelationer, fördröjningar o.s.v.. De viktigaste pappers- och massaprocesserna har vi simulerat och basversionerna finns inkluderade i KnowPap och KnowPulp.

Vi har lång erfarenhet inom processimulering och kan lätt göra en skräddarsydd simuleringsmodell även av din process. Med en skräddarsydd modell kan du följa dynamiken och korrelationer på ett änkelt och bekvämt sätt, utbilda nya operatörer och t.ex analysera effekten av en viss process förändring.

Statiska simuleringsmodeller kan användas vid analysering av korrelationer av olika input- och output-data. Vi har gjort följande statiska simuleringsmodeller:

 • Fiberlinje
 • Massasileri för brun massa
 • Eftersileri
 • Styrning av TMP process
 • Effekten av tillsatskemikalier på paperskvaliteten
 • Kvalitetsstyrning av LWC papper
 • Styrning av kalander

Dynamiska simuleringsmodeller kan, förutom samma användningsområden som statiska modeller, användas för analyser och för att lära processfördröjningar och dynamik. Vi har gjort följande dynamiska simuleringsmodeller:

 • Lut- och ångbalans för massabruk
 • Dynamik för kontinuerlig kokare
 • Natrium/svavel-balans för massabruk
 • Tryckslipmassabruk (PGW)
 • Kort kretslopp
 • Dynamik vid ändring av papperskvalitet
 • Kraftstationer och ångnetverk

De flesta av våra simuleringsmodeller har blivit gjorda för massa- och pappersindustrin, men vi har expanderat vår kunskap också till energiproduktion och har hittills utvecklat följande modeller:

 • Kommunal värmeanläggning
 • Kombinerad värme- och kraftanläggning

Vi har gjort fabriksspecifika simuleringsmodeller t.ex. dynamisk natrium/svavel-balans baserat på färdiga balanskalkyler från bruket. De flesta balanskalkyler (t.ex. i Excel) kan enkelt konverteras till en simuleringmodell för att öka användbarheten, klarhet och dynamisk processbeteende.

Ifall du behöver ett kosteffektivt simulerings- och optimeringsverktyg, tag gärna kontakt!

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND