Produkter

• E-utbildning      • Utbildningsmoduler       • Processimulering      • Webbaserade stödverktyg       • Knowledge       • ERP      

Utbildningsmoduler

 

Utbildningsmoduler i form av rutter kan lätt programmeras med hjälp av KnowTools. Sidor från "Know" systemen, andra internet och intranet sidor, simuleringsmodeller, och interaktiva frågor kan inkluderas i rutten. En instruktör kan i förväg göra frågorna och de rätta svaren med KnowTools. Användarna får omedelbart feedback efter att ha svarat, och en sammanfattning i slutet av rutten.

Se demo: demo.knowtools.fi.

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND