Produkter

• E-utbildning      • Utbildningsmoduler       • Processimulering      • Webbaserade stödverktyg       • Knowledge       • ERP      

E-utbildningssystem

 

Våra multimedia e-utbildningssystem är flitigt använda bland företag inom branchen samt skolor och universistet för självstudier eller som kompletterande material vid undervisning.

KnowPulp® är ett system om kemisk massaframställning och processtyrning och KnowPap® om papperstillverkning och processtyrning. KnowTimber® är ett kunskapspaket för sågindustrin. KnowPap och KnowPulp är båda på Finska och Engelska och updateras kontinuerligt. KnowPulp är också på Spanska.

Broshyr »

Som underhållare av "Know" systemen erbjuder vi internet och intranet licenser. Internet licenser kan beställas och betalas direkt via vår web sida.

Beställ internet Licens »"The software layout, information and presentation is absolutely fantastic and is beyond our expectations!"

Steyn Jacobs
Information Technology Manager
Sappi Forest Products - Cape Kraft Mill

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND