Tuotteet

• Oppimisjärjestelmät      • Oppimisreittityökalut       • Simulointi      • Myynnin tukityökalut       • Knowledge       • Toiminnanohjaus      

Myynnin tukityökalut

 

Toteutamme myynnin ja suunnittelun tueksi laskentaa, simulointia ja animointia sisältäviä työkaluja, joihin on koottu tiivistetysti myytävän tuotteen keskeisimmät myyntiargumentit helposti asiakkaalle esitettävään ja omaksuttavaan muotoon.

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND