Tuotteet

• Oppimisjärjestelmät      • Oppimisreittityökalut       • Simulointi      • Myynnin tukityökalut       • Knowledge       • Toiminnanohjaus      

Simulointi

 

Räätälöidyt simulointimallit mahdollistavat oman tuotantolinjan riippuvuuksien, viiveiden jne. nopean oppimisen ja hahmottamisen. Useimmat paperin- ja sellunavalmistusprosessien avainprosesseista on mallinnettu ja mallien perusversioihin voi tutustua KnowPap ja KnowPulp järjestelmissä.

Meillä on pitkä kokemus todellisten prosessien mallintamisesta ja toteutamme yhdessä kanssanne prosessiinne sovitetun simulointimallin. Sovitetulla mallilla voitte seurata helposti ja turvallisesti prosessinne riippuvuussuhteita, kouluttaa uusia operaattoreita ja analysoida esimerkiksi tietyn prosessimuutoksen vaikutuksia simuloimalla.

Staattisten simulointimallien avulla voidaan analysoida prosessin hallinta- ja tulosmuuttujien välisiä riippuvuuksia. Toteutetut staattiset simulointimallit:

 • Kuitulinja
 • Ruskean massan lajittelu
 • Jälkilajittelu
 • Hierreprosessin hallinta
 • Täyteaineen vaikutus paperin laatuun
 • LWC-paperin laadunhallinta
 • Kalanteroinnin hallinta

Dynaamisia simulointimalleja voidaan käyttää staattisen mallien mahdollistamien käyttötapojen lisäksi prosessin viiveiden ja dynamiikan oppimiseen ja analysointiin. Toteutetut dynaamiset simulointimallit:

 • Sellutehtaan liepä- ja höyrytase
 • Jatkuvan keiton dynamiikka
 • Sellutehtaan rikki/natriumtase
 • Hiomo (PGW)
 • Paperikoneen lyhyt kierto
 • Paperikoneen dynamiikka ja lajinvaihto
 • Voimalaitoksen kattilat ja höyryverkko

Useimmat simulointimalleistamme on tehty paperi- ja selluteollisuudelle, mutta olemme laajentamassa osaamistamme myös energiantuotantoon ja olemme tähän mennessä tehneet seuraavat mallit energia-alan yrityksille ja oppilaitoksille:

 • Kunnallinen lämpövoimalaitos
 • Yhdistetty lämpö- ja voimalaitos

Olemme tehneet tehdaskohtaisia simulointimalleja esimerkiksi tehtaan rikkai/natriumtaseesta tehtaan taselaskelmien pohjalta. Useimmat taselaskelmat voidaan muuttaa simulointimalleiksi käytettävyyden, selkeyden ja dynaamisuuden havainnollistamisen parantamiseksi.

Mikäli tarvitset kustannustehokkaita simulointi- ja optimointityökaluja, ota yhteyttä!

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND