Tuotteet

• Oppimisjärjestelmät      • Oppimisreittityökalut       • Simulointi      • Myynnin tukityökalut       • Knowledge       • Toiminnanohjaus      

Oppimisreittityökalut

 

KnowPaths ovat KnowPap© ja KnowPulp© -järjestelmen ajantasaisiin materiaaleihin tehtyjä räätälöityjä oppimispolkuja. Tämä e-oppimismalli on objektiivinen ja kustannustehokas tapa oppia.

Demoon voi tutustua osoitteessa www.knowpaths.com.

KnowToolsin avulla on helppo rakentaa oppimisreittejä, joissa aihetta käsitellään tätä suunniteltua polkua pitkin. Polun varrella voi olla sivuja Know-järjestelmistä, internet- ja intranetsivuja, simulointimalleja, kysymyksiä. Kysymykset ja niihin liittyvät vastaukset opettaja rakentaa etukäteen KnowToolsin avulla. KnowTools antaa oppilaalle välittömän palautteen sekä yhteenvedon vastauksista reitin lopuksi.

Demoon voi tutustua osoitteessa www.prowledge.com/knowtools.

 

 Prowledge Oy, Vanha talvitie 11 C, 00580 Helsinki, FINLAND